В общините от област Ловеч влизат над 550 000 лв. допълнителни средства

Реклама

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 24,6 млн. лв. по бюджетите на общините за 2020 г. Средствата са предназначени за финансиране на приетите от правителството по-високи стандарти за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

За област Ловеч предвидените средства са общо 551 338 лв, като функция „Здравеопазване“ по общини те се разпределят, както следва: Априлци – 808 лв, Летница 2271 лв, Ловеч 81 680 лв, Луковит 22 742 лв, Тетевен 23 606 лв, Троян 48 743 лв, Угърчин 3591 лв и Ябланица 5251 лв.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и трижи“ средствата са: Априлци 18 083 лв, Летница 15 638 лв, Ловеч 165 703 лв, Луковит 50 522 лв, Тетевен 42 567 лв, Троян 52 455 лв и Угърчин 17 678 лв.

Реклама

Изменението е обвързано с мярката за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности, считано от 01.08.2020 г. за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на размерите на възнагражденията до определените по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, както и стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.) за увеличение на възнагражденията на заетите в този сектор. Мярката е включена в пакета от нови социално икономически мерки на правителството до края на 2020 г.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

Реклама