Забранява се използването на питейна вода за непитейни нужди

Реклама

Забранява се използването на питейна вода за непитейни нужди (напояване, поливане на зелени площи и градини, насаждения, измиване на улици, площади, балкони, превозни средства, пране на килими и други), ограничаващи възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода, съобщиха от общинска администрация Тетевен.

Мярката се предприема с цел да се осигурят достатъчни водни количества за питейно-битови нужди на населението. При нарушения, на физически лица ще се налагат глоби в размер от 30 до 200 лв, а на юридическите и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв.

Препоръчва се собствениците на имоти да използват алтернативни водоизточници.

Реклама

Цялата Заповед – ТУК.

Реклама