Проведе се ежегодната инициатива ,,Забавно лято“

Реклама

На 1 август 2020 г. на пл. „Сава Младенов“ в гр. Тетевен се проведоха спортни и занимателни игри под надслов „Забавно лято“. Събитието бе организирано от Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч и Български червен кръст.

Събитието бе подкрепено от Община Тетевен и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Тетевен. Децата и младите доброволци на БМЧК в Тетевен и Център за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев“ се забавляваха и същевременно се учеха да си помагат чрез игрите, да бъдат отбор и да побеждават заедно.

Реклама