РЗИ – Ловеч извърши 20 проверки на обекти с обществено предназначение

Реклама

За периода 25.07.2020г. – 31.07.2020г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 20 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр.Ловеч, гр.Троян, с.Чифлик, с.Орешак, с.Черни Осъм, с.Дерманци, с.Торос, с.Катунец. В обектите се спазват противоепидемичните мерки.

Извършени насочени проверки на 25.07.2020г. за спазване на противоепидемичните мерки разпоредени от МЗ на нощни заведения на територията на гр. Ловеч,  съвместно с представители на РУ гр.Ловеч: Снек – бар „Версай“, стопанисван от фирма „Сигма Арт“ ЕООД и Дискотека – стопанисвана от фирма „Еф Ай Клубинг“ ЕООД.

И в двата обекта залите са с голяма площ, спазва се физическа дистанция между посетителите, осигурени са дезинфектанти и за повърхностите, разрешени от МЗ. Текущото почистване на санитарно – битовите помещения е минимум на всеки 30 мин. Към момента на проверките не бяха констатирани нарушения и по чл. 56 от ЗЗ.

Реклама

През периода беше извършена проверка по жалба на смесен магазин на адрес гр. Троян . Не се установиха нарушения на противоепидемичните мерки разписани в Заповед № РД-01-402/15.07.2020г. Издадена е препоръка за поставяне на видно място на информационна табела за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на обекта. Съставен е Акт за установяване на административно нарушение на управителя – продавач за липса на лична здравна книжка.

Извършена е и проверка по жалба за неспазване на противоепидемичните мерки разписани в Заповед № РД-01-402/15.07.2020г. в хотел в к.к.Чифлик, с.Чифлик – без установени нарушения.

За периода от 01.07.2020г. до 24.07.2020г. са изследвани 60 проби вода от плувни  басейни от: с. Врабево, с. Ъглен, гр. Априлци, гр. Троян, с. Бели Осъм, с. Чифлик, с. Балканец, гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Шипково, с. Кърпачево, с. Крушуна, с. Орешак, с. Патрешко, с. Рибарица, с. Велчево.

По изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от плувен басейн съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Извършени са проверки на 7 аптеки в гр. Ловеч и гр.Априлци за спазване на противоепидемичните мерки – не са констатирани нарушения.

Реклама