Община Тетевен с одобрено проектно предложение по проект „Красива България“

Реклама

38 проектни предложения са одобрени за финансиране през тази година по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Това реши Управителният съвет на програмата по време на свое заседание.

Проектите са за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги. От тях 36 са на общини, а 2 са на областни администрации. Общата стойност на проектите е 8,2 млн. лв. От тях 3,3 млн. лв. са осигурени по проект „Красива България“, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Община Тетевен получи одобрение за проект Ремонт и реконструкция на покрива на сграда на ОУ „Георги Бенковски“ в с. Рибарица, коментира за Teteven.News кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя обърна внимание на факта, че общината инвестира значителни средства в образователната инфраструктура, а това е поредният одобрен проект в тази посока.

Реклама

В подкрепа на своите думи тя припомни, че в началото на 2017г. бяха завършени ремонтните дейности на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, а през 2018г. бе направен ремонт и на НПГГСД „Сава Младенов“ в гр. Тетевен по проект Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд, с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. на стойност 1,3 млн. лв. През изтеклата година бяха извършени и съществени ремонти на сградата на училището в Градежница.

През 2019г. в Глогово ще се извърши основен ремонт на физкултурния салон на училището, като ще бъде изградена и детска площадка, както и ремонт на фасадата на иновативното училище в Черни Вит. Предстои реализирането и на проекта за ремонт на СУ ,,Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“ на стойност 1 420 615 лв., добави още Бояджиева.

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Реклама