Кметът на Тетевен инспектира дейностите по закриването и рекултивацията на старото депо за битови отпадъци в Гложене

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева инспектира дейностите по проекта за закриване и рекултивация на старото депо за битови отпадъци на Община Тетевен в село Гложене.

След близо тримесечна работа по изпълнение на проекта, към момента са извършени изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото, изградени са основи на зъб на депото и са почистени площи от замърсени почви. Извършено е оформяне на тялото на отпадъците и рекултивация на сметището, които включват изграждане на зъб от уплътнена глина по контура на отпадъците за опора на рекултивационния слой и на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците, вкл. и газови линейни дренажи към тях.

С извършването на дейностите по проекта ще се даде възможност за връщане на терена към старото му предназначение. Това, от своя страна, ще подобри и екологичния облик на общината, каза д-р Бояджиева по време на инспекцията.

Реклама

Сега предстои полагане на бентонитова хидроизолация и дренажен геокомпозит и полагане на горен покриващ слой от почви и хумус. Ще бъдат оформени охранителни канавки за отвеждането на повърхностните води и стена от габиони в източната част на депото, от към съществуващо сухо дере с цел предпазване на рекултивираното сметище от навлизане на дъждовни води. Ще бъде изградена мониторингова система за наблюдение на качеството на подземните води.

През май тази година стартира изпълнението на проект за закриване и рекултивация на старото депо за битови отпадъци на Община Тетевен в село Гложене. Проектът е на стойност 1 149 520.39 лв. с ДДС и включва техническа и биологична рекултивация.

Реклама