Остра вирусна чревна инфекция e засегнала няколко приятелски семейства в Рибарица

Реклама

След извършените епидемиологични проучвания, насочени проверки и изследвания в почивна база на Министерство на отбраната с. Рибарица, община Тетевен се установи, че най-вероятно се касае за взрив от Остра вирусна чревна инфекция, засегнал няколко приятелски семейства.

Настанените почиващи в базата към този момент са били 161 човека, от които около 40 деца и 120 възрастни, оплаквания са имали 10 от тях (7 деца и 3 възрастни). За всички летовници се приготвя и консумират едно и също меню. Няма други лица с оплаквания.

Отрицателни са резултатите за носителство на патогенни микроорганизми сред кухненския персонализследваните проби на питейни води по физикохимични и микробиологични показатели съответстват на изискванията по Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Реклама

Не се установиха патогенни и условно-патогенни микроорганизми от повърхности в кухнята на механа “Вежен“, от микробиологични изследвания в готвени ястия и от микробиологично изпитване на суровини и продукти.

Клиниката, която са проявили регистрираните във връзка със случая пациенти, съответства до голяма степен на поставената от филиала на спешна медицинска помощ Тетевен предварителна диагноза – Вирусна чревна инфекция.

Отрицателните проби от микробиологичните изследвания на персонал на механата към хотела, питейни води, води от басейна, както и от суровини, приготвена храна и смивове от контактни повърхности, при които не се изолираха патогенни причинители подкрепят тезата на междуведомствената комисия, че не се касае за взрив от хранително заболяване, според пресцентъра на РЗИ-Ловеч.

Реклама