Училището в село Черни Вит с финансова и организационна подкрепа от МОН по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Реклама

Основно училище ,,Георги Бенковски“ – с. Черни Вит е сред класираните училища за финансиране по Националната програма „Изграждане на училищна STEM (Науки, технологии, инженеринг, математики) среда“. То попада в списъка на 100-те училища в Малка категория (до 50 000 лв.) – в които вече функционира STEM център.

Основното училище в село Черни Вит е едно от иновативните училища в България. Известно е с разширената подготовка по музика и съхраняване на автентичния български фолклор. През последните години в него са извършени редица ремонти с финансиране от общинския бюджет и МОН, отбеляза кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

По думите й с участието си в Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ то ще стане още по-привлекателно място, където децата от община Тетевен да се обучават и да развиват своите умения.

Реклама

Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Реклама