Младежите от БМЧК – Тетевен с проведен курс за оказване на първа долекарска помощ

Реклама

Ръководството на Българския червен кръст – гр. Ловеч, с подкрепата на МКБППМН към Община Тетевен, проведе курс по обучение на младежите от БМЧК – Тетевен, в което членуват ученици от СУ „Георги Бенковски”, ПГ по СЕУ и НПГГСД „Сава Младенов”.

Курсът протече в рамките на три часа, през които младите хора имаха възможност да получат основни знания и умения за безопасно и адекватно поведение и оказване на първа помощ при различни травми и инциденти. Разясниха им се основните правила за първа помощ и животоспасяващи мероприятия при пострадал в безсъзнание и пострадал, който не диша.

По време на практическите упражнения на участниците бе показано как правилно да боравят с различните видове медицински консумативи и да извършват пълния спектър манипулации, влизащи в обема на първата долекарска помощ. Отдели се специално внимание за психологическата подготовка и устойчивост, която има решаваща роля в критична ситуация.

Реклама

Обучението на младежите имаше за цел да подобри общата подготовка на участниците, като развие уменията им да се справят в ситуация на инцидент, при който има едно или повече пострадали лица.

Правилното и незабавно оказване на първа помощ не може да бъде заменено с нищо, тъй като до пристигането на екип от професионалисти /спешни медици/ минават между 8-10 и 20 минути. Тези минути могат да се окажат решаващи за живота на пострадалия.

Реклама