6 общини в област Ловеч ще получат близо 14 000 лв. за развитие на образованието

Реклама

Близо 2 млн. лв са допълнителните средства за цялата страна

6 общини от област Ловеч ще получат допълнително близо 14 000 лв за дейности по национални програми за развитието на образованието. Това са Летница – 2080 лв, Ловеч – 2000 лв, Луковит – 1000 лв, Тетевен 1536 лв, Троян – 5240 лв и Ябланица 2066 лв. Това стана с решение на МС, с което за цялата страна предоставената сума е в размер на 1 902 782 лв. 1 799 902 лв. ще бъдат предоставени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

От тях 1 216 506 лв. са за финансиране на 28 общински профилирани гимназии и средни училища, в които през учебната 2020/2021 г. ще се ремонтират, обзавеждат и оборудват учебни кабинети и класни стаи за профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Други 583 396 лв. са предвидени по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (БДП). С тях в 90 детски градини и 181 училища ще бъдат изградени площадки за обучение по БДП.

Реклама

С предоставените 97 280 лв. по НП „Заедно за всяко дете” ще бъдат включени родителите/семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и с цел да се повиши възпитателният потенциал на семейството.

10 690 лв. се предоставят по модул „Подпомагане на екипите за обхват“. Средствата са предназначени за разработване и въвеждане на комплекс от мерки и прилагане на интегриран подход за всяко дете, което е идентифицирано като необхванато или е застрашено от отпадане от системата на образованието.

С 86 590 лв. 27 детски градини и 45 училища ще бъдат подпомогнати по втория модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”.

5 600 лв. в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители“ са за осигуряване на квалифицирани учители, които работят в отдалечени райони или с ученици с понижени образователни резултати. Тези учители ще получават допълнително възнаграждение в размер на 500 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. на месец или възстановяване на транспортни разходи.

Реклама