Правителството одобри 14 иновативни училища в област Ловеч, за цялата страна са 504

Реклама

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година. Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

14 са одобрените иновативни училища в област Ловеч. Три от тях са в община Ловеч – НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, ОУ „Васил Левски и Профилираната природоматематическа гимназия. В Луковит и Тетевен също има по три училища, обявени като иновативни. Това са Обединено училище „Неофит Рилски“ в Дерманци, СУ „Алеко Константинов“ и НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ в Луковит, СУ „Георги Бенковски“ и НПГГСД „Сава Младенов“ в Тетевен, както и ОУ „Георги Бенковски“ в Черни Вит.
Най-много – 5 училища, са обявени като иновативни в община Троян. Това са ОУ „Весил Левски“ – Орешак, СУ „Васил Левски“ – Черни Осъм, както и ОУ „Иван Хаджийски“ в Троян и двете средни училища – „Св. Климент Охридски“ и „Васил Левски“.

Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.

Реклама

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Реклама