Организираха инициатива за обновяване и обогатяване на книжния фонд на две читалища в община Тетевен

Реклама

Форумът за книги nadvecher.bg подема инициатива за обновяване и обогатяване на книжния фонд на две читалища в община Тетевен – библиотеката при НЧ „Цачо Ненов -1897 г.“ с. Гложене и НЧ „Христо Смирненски“ с. Черни Вит.

Защо?

Наличните към момента книги там са предимно остарели, някои дори разпадащи се. За да запази своите читатели и да създаде интерес на децата, а и на възрастните към книгите и четенето, всяка библиотека има нужда от лавици, пълни със съвременни издания, актуални заглавия и автори.

Реклама

В същото време, всеки има вкъщи поне една прочетена книга, която стои и хваща прах, а точно тази книга може да е безценно съкровище, знание и удоволствие за друг. Прегледай домашната си колекция за такива екземпляри и се включи в инициативата.
Може да участваш с всяка книга, която е издадена след 2000 г.

Приемат се:

•   класически произведения;
•   съвременна художествена литература;
•   детски и юношески книги;
•   енциклопедии;
•   научнопопулярни четива;
•   от всички издателства;
•   във всички жанрове.

Книгите се събират от екипа на форума за книги nadvecher.bg и ще бъдат предадени от тях в библиотеките на двете читалища. Предаването символично ще се направи на 1 ноември – Ден на народните будители.

Организатор?

Форумът за книги nadvecher.bg

Кога?

От 17 август 2020 г. до 19 oктомври

Как да даря?

Можеш да изпратиш книги по куриер за твоя сметка, или да се уговориш с организатора за лично предаване в Ботевград, Правец или София.

Как да следя какво се случва с дарените от мен книги?

Ще има публикуван протокол за дарените и приетите книги. Така всеки дарител ще знае в кое от двете читалища са отишли неговите книги, тъй като ще бъдат разпределени по равно.

Ще получа ли сертификат за дарение?

Да, при поискване, по електронна поща.

На кой адрес да пратя?

Данни за  изпращане на книгите:
Филип Зуберски
0888 88 60 13

Еконт – гр. Ботевград, ул. Свобода 2
Спиди – гр. Ботевград, бул 3-ти март

ВАЖНО: Още веднъж напомняме, че трябва да изпращаш за твоя сметка!

Платформи на кампанията:
http://nadvecher.bg
https://www.instagram.com/forum_knigi/
https://www.facebook.com/nadvecher.bg/

СЪБИТИЕ ВЪВ ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/events/726584224857521/

На платформите ще се качва текуща информация за прогреса на инициативата и снимки на получените дарения!

А тук може да се запознаете с историята на двете читалища:

През 1897 г., в Гложене, е основано читалище. Предпоставки за това са  развитието на селото след Освобождението, будния дух и стремеж към просвещение – статистика на Ловешката митрополия показва, че след основаване на училище около 1820 г. през 1873 г. в селото, наброяващо 1894 жители, се обучават 220 ученика в различните класове. Грамотността е една от основните предпоставки местната общност да се приобщи към идеята на учителите за основаване на читалище. Организация, която в следващия век ще приобщава млади и стари, ще гради духовност. Първите дейности са библиотеката, за която е наето помещение, театралната дейност и сказките, придобили по-късно названието „народен университет“.
Основната дейност, с която се ангажират настоятелствата и с която се свързва по-голямата част от първата половина на 20 век, е изграждането на собствена сграда за нуждите на читалището. През 1932 г. читалището има солидна сума във фонда строеж на сграда. Нуждите на гложенци обаче не се задоволяват с малкото – те искат сграда в модерен архитектурен стил, такава, която да може да покрива всичките дейности, извършвани вътре. Едно от основните изисквания е салонът и сцената да са достатъчно големи за изпълнение на театрални представления. Общността и местната власт откликват с ентусиазъм към  проекта, още повече, че с него се решават и проблемите на училището. Уникален за организацията на работата е протокол на Селския общински съвет, свързан с пълноценното и полезно използване на трудовата повинност, както и съвместните заседания на училищното и читалищното настоятелство през цялото време на строежа.

Читалищната сграда е завършена през 1934 г. и  разполага с отделни зали – библиотека, читалня, театрален салон, гримьорна и бюфет. Читалището бързо се налага като културната точка в селото, каквато не престава да е и в следващите десетилетия.

През 1941 г. след като читалищната сграда е електрифицирана, се правят постъпки пред областния управител и техническите служби за откриване на кино – първото в тогавашната Тетевенска околия.
От създаването си до сега, за много гложенски деца, библиотеката е отправна точка към знанието и успеха. Още през 20-те на ХХ век години Вутьо Няголов-учител, дългогодишен председател на читалището пише : „Тя е най голямата и най-добре уредената в околията след тетевенската.“Днес фондът й наброява 26 000 библиотечни единици. 
За съжаление, годините на прехода се отразяват на библиотеката откъм  обогатяването й с нови книги –  постъпват книги предимно от дарения и от участие на читалището в проекти за обновяване на книжната база.
Към библиотеката функционират клубове по „Краезнание“ и „Изучаване на българските народни обичаи“.

 Читалището пази своята отговорност към поколенията чрез самодейните формации: Група за обработен фолклор“ с ръководител Росен Александров, СТФ „Радост“ с ръководител Йордан Йорданов, Младежки танцови формации за народни и модерни танци с ръководители Велизар Николаев и Виктория Мучанова.

Народно читалище „Христо Смирненски 1925

На 10.11.1925г по желание на будни младежи жадни за знание е учредено „Общообразователно дружество Просвета”, днешното читалище „Христо Смирненски 1925г”. Няколко месеца след учредяването му започва и подготовката за първото театрално представление.
Първите книги в Библиотеката на Читалището са подарени от жители на селото. Дейността му през годините е богата и разнообразна. Функционирала е певческа група, създадена през 1956г, наброявала 43 участници, детски танцов състав създаден 1965г и театрален състав.

През 1985г., по случай 60 годишнината на Читалището, се открива първата реставрирана стара къща в центъра на селото, в която е разположена музейната сбирка, а през 1990г е готова и реставрирана, и втората къща, в която е разположена Библиотеката. И двете къщи са паметници на културата.

Днес, 95 години след учредяването на Читалището в Черни Вит, дейността му продължава да се развива. Към него функционират ПГ „Три поколения” ДПГ „Славейчета”, ДТС „Патиланци”, ТС”Чернивитска магия”, скромен театрален състав и множество индивидуални изпълнители. Същите участват на много общински, регионални, национални и международни конкурси и фестивали, където се класират на престижни места.

Библиотеката  наброява  13 000 тома художествена литература.

Музейната сбирка към Читалището е притегателен център за гости на селото от различни населени места.

Важно е да се спомене и фолклорния фестивал „От Тимок до Вита”, който е създаден през 1981г от общественици в селото, като народния певец Марин Иванов – дългогодишен ръководител на певческата група.

П.П. Ще помогнете на инициативата, ако споделите фейсбук събитието или разпространите самата идея до повече хора! Благодарим предварително!

Реклама