Започна ремонтът на ул. „Васил Левски“ в с. Галата

Реклама

Започна ремонтът на ул. ,,Васил Левски“ – главната улица в с. Галата. Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи проверка на строително-ремонтните работи, а изпълнителят на проекта я запозна с по-детайлна информация около предстоящите дейности.

По улицата вече е подменен старият водопровод, а сега предстои да бъде фрезован съществуващият асфалт, да се положат нови бетонови бордюри, след което предстои и цялостно полагане на нов асфалт. Ще се изградят и тротоарите, като ще бъдат поставени нови бетонни плочи.

Ремонтът е част от проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Здравец” – гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен; ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен: ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“, финансиран по договор с Държавен фонд ,,Земеделие“.

Реклама

Реклама