Правителството прехвърли на Община Тетевен имот в с. Галата за изграждане на резервоар за питейна вода

Реклама

Правителството прехвърля на Община Тетевен имот – частна държавна собственост в село Галата, местност „Менова долчина“. Теренът, с площ 900 кв. м, е необходим на Общината за изграждането на резервоар за питейна вода за населението на селото.

Към момента село Галата е едно от населените места в общината с ежегоден летен режим за водоснабдяване поради нисък дебит в съществуващата ВиК мрежа, недостатъчни съоръжения за съхранение на резервни количества питейна вода, а с налични множество местни водоизточници, които не са включени във ВиК мрежа.

Реклама