64 микро и малки предприятия от област Ловеч ще получат над 550 000 лв. за преодоляване на последствията от COVID 19

Реклама

Над 60 микро фирми от област Ловеч ще получат над 600 000 лв за преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Те вече са сключили договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, която обяви процедури за безвъзмездна финансова помощ, които се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Осигурен е оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, като се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 000 лева на фирма за разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи) и разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

В област Ловеч към 2 септември 2020 г. са сключени 64 договори с микро и малки предприятия за над 552 000 лева безвъзмездни средства. По общини разпределението е: Ловеч – 29 договора, Троян – 20, Луковит – 7, Априлци и Тетевен – по 3, Ябланица и Летница – по един.

Реклама

Данните за цялата страна сочат, че към момента има сключени договори заблизо 80 млн. лева, което е над 46% от общия размер по процедурата от 173 млн. лева.

Средните предприятия, които са кандидатствали в срока до 24 август, ще могат да получат финансова подкрепа в размер от 30 000 до 150 000 лева по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция. Общият размер на предвидените средства за подпомагане по процедурата е 200 млн. лева.

Отделна подкрепа по ОПИК 2014-2020 е предвидена за икономическите субекти от най-засегнатия туристически бранш по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

Реклама