Д-р Мадлена Бояджиева влезе в новия Управителен съвет на РСО „Централна Стара планина”

Реклама

Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”, проведено на 8 септември 2020 год., преизбра кмета на Община Габрово Таня Христова за председател на Управителния съвет на сдружението. В новия Управителен съвет влязоха кметовете на общините Елена, Ловеч, Тетевен и Трявна – Дилян Млъзев, Корнелия Маринова, Мадлена Бояджиева и Силвия Кръстева.

За заместник-председател на Управителният съвет бе избрана Корнелия Маринова.

Дейността на сдружението на старопланинските общини през 2020 г. включва предоставяне на информация, разпространение на полезни практики за добро управление на местно ниво, участие в проекти и инициативи. От най-голямо значение за членовете на сдружението са партньорските проекти КОД ЗАНАЯТИ, DESIGNSCAPES и ACHIEVE.

Реклама

„Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия” (КОД ЗАНАЯТИ) има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия от сектора на художествените занаяти и чрез въвеждане на иновации да намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства. Консорциумът на проекта е съставен от общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания. В България КОД ЗАНАЯТИ се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност. Наученото от европейските партньори и заинтересованите страни в България ще бъде приложено за подобряване на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

DESIGNSCAPES („Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда”) се финансира от програма Хоризонт 2020. Негов координатор е Регионално сдружение на общини от Тоскана (Италия). Проектът има за цел да разработи съзидателния потенциал на градската среда във възможно най-много европейски градове, като насърчи въвеждането на иновативни и дизайн базирани продукти, услуги и процеси в различни сфери на обществения живот.

АCHIEVE („Познаваме общата история, откриваме и разпространяваме европейските ценности”) е одобрен за финансиране от програма „Европа за гражданите”. Градовете от Централна и Югоизточна Европа, които участват в него, използват общата си европейската идентичност (история, изкуство и религия) като инструмент за борба с нарастващия евроскептицизъм.

Членове на РСО „Централна Стара планина” са общините Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица.

Реклама