Детската градина в село Български извор със спечелен проект по ПУДООС

Реклама

Детската градина в село Български извор спечели проект по ПУДООС. Проект ,,С любов към природата в ДГ ,,Изворче“ в с. Български Извор“, по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ на ПУДООС към МОСВ е на стойност 4 900 лв. Средствата бяха вложени за подобряване на дворното пространство на детската градина. Бяха монтирани детско съоръжение с две пързалки, двойна люлка и сенник за пясъчник.

Изпълнението на проекта ще допринесе за по-качественото развитие и възпитание на децата и ще ги приобщи към идеите за опазване на чистотата и околната среда. Благодарение на дарители в детските градини в Български извор и село Галата са закупени и маси и пейки. По този начин през топлите слънчеви дни, децата ще имат възможност да се обучават на открито.

Реклама