Община Тетевен насърчава идеите и партньорството с младите хора

Реклама

На 28.09.2020 г. в Тетевен се проведе среща между представители на Община Тетевен и ученици от трите гимназии в града. Срещата се състоя по инициатива на фондация „Приложно Образование“, като част от проект „Младежка лаборатория за активност“.

Получи се ползотворен диалог между присъстващите, като разискваните теми бяха за възможностите на младите хора от Тетевен да бъдат активни на местно ниво, да инвестират свободното си време в полза на местната общност и подобряване на средата, в която живеят, да участват пълноценно в обществения живот и да подкрепят връстниците си.

Всички домакини заявиха, че вратите на Общината са отворени за нови идеи и подкрепа на младите хора за по-активен, пълноценен и забавен живот. Разясниха се различни възможности за участие в процесите на взимане на решения и партньорство, както и какви бъдещи планове има Общинска администрация за реализиране на проекти. Младежите бяха насърчени към генериране на идеи, доброволчески инициативи и повече проактивност. От своя страна младежите имаха възможност да задават въпроси, а в резултат на това осъзнаха, че много неща всъщност зависят и от тях самите. Те представиха предварително разработени идеи за подобрение на града. Срещата бе подпомогната от Радостина Раданова от „Приложно Образование“.

Реклама

В продължение на два дни учениците от трите гимназии в града се обучаваха, като получиха сертификати за участие в проект ,,Младежка лаборатория за активност“, а Община Тетевен получи благодарствена грамота за принос към реализиране на проект ,,Младежка лаборатория за активност“ и подкрепа на младите хора.

Проект „Младежка лаборатория за активност“ се реализира на територията на Тетевен, Ловеч и Троян и се финансира от Национална програма за младежта към ММС. В дейностите по проекта се включват интерактивни обучения за активизиране на младежкия потенциал, информационни кампании сред младежката общност и срещи с местната власт.

Реклама