Информационен бюлетин на РЗИ – Ловеч за периода 26 септември – 02 октомври

Реклама

Епидемиологичен надзор

Към 15 часа на 02 октомври на територията на област Ловеч карантинираните лица са 29.

Общо диагностицираните случаи са 84, активните 17 (11 на домашно лечение и 6 на болнично лечение), излекуваните са 65.

Реклама

Извършени са 8 епидемиологични проучвания и са издадени и връчени 30 бр.предписания: 16 предписания за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19, 10 предписание за задължителна домашна изолация на положително лице,  3 предписание за изолация и болнично лечение и 1 предписание за задължителна изолация след дехоспитализация.

Извършено е пробонабиране – общо  26 бр. проби PCR, от които:

  • 17 проби от контактни лица на доказано положително за COVID-19 – Положителните проби са 5 (съобщени), отрицателните – 4 и се очакват  резултати за още 8.
  • 3 проби от лица (преболедували) след домашна изолация – очаква се резултат за една проба, другите са отрицателни
  •  1 проба  от прицелна група (лице с положителен бърз) – лице в Социален дом с.Добревци – отрицателна

Изследвана е прицелна група – 114 броя проби (бързи тестове)  – служители на детски заведения в община Троян.  5 от пробите са положителни  и са взети проби за изследване по метода PCR- очакват се резултати.

От лечебни заведения за болнична помощ са внесени за изследвания 48 броя проби от хоспитализирани пациенти със симптоматика, оплаквания или с диагноза вирусна пневмония. Пробите са изследвани по методика PCR, доказани и съобщени са 2 положителни лица, хоспитализирани за лечение в СБАЛББ Троян и МБАЛ-Ловеч

Здравен контрол

За периода 26.09.2020г. – 02.10.2020г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 21 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр.Ловеч, гр. Троян, с. Катунец, гр. Угърчин, гр. Летница, с. Горско Сливово,  гр. Тетевен, с. Бабинци, с. Дойренци и с. Александрово. Проверени са 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 10 училища, 1 ученическо общежитие, 4 детски градини, 1 селскостопанска аптека, 2 фризьорски салона, 1 обществена тоалетна и 1 транспортно средство със специално предназначение. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

В проверените 10 училища се спазват задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса дадени в Насоки за работа на системата на училищното  образование  през учебната 20202/2021 година в условията на  COVID-19 и тези дадени със Заповеди на Министъра на здравеопазването. Носят се защитни маски или шлемове за лице в общите части на учебните сгради от всички ученици и учители. Поставен е дезинфектант за ръце с разрешение на МЗ на входа на училищата, в учителските стаи и в коридорите. В санитарните възли на проверените училища е осигурена топла и студена течаща вода, течен сапун, тоалетна хартия и хартиени салфетки за подсушаване на ръцете. Спазва се двукратния режим на почистване и дезинфекция на всички критични точки. Осигурени са достатъчно количества биоцидни препарати, разрешени от МЗ. 

За периода са извършени проверки на 6 хранителни магазина в гр. Угърчин, гр. Летница, с. Горско Сливово и с. Катунец  и 6 административни обекта в гр. Ловеч за спазване на противоепидемичните мерки – не са установени нарушения.

От началото на новата учебна година 2020/2021 за първи учебен срок по Наредба №10/19.06.2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмични учебни разписания в РЗИ гр.Ловеч са постъпили за разглеждане и одобрение 52 седмични разписания от общо 55 училища в Ловешка област.

Одобрени и съгласувани са 49 бр., 3 седмични разписания не са одобрени и върнати за корекция.

За периода са извършени 5 проверки на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ както следва:

  • Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Луковит;
  • Неврологично отделение към МБАЛ-Луковит;
  • Вътрешно отделение към МБАЛ-Луковит;
  • Хирургично отделение към МБАЛ-Луковит;
  • Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ-Луковит.

При проверките е установено, че в лечебните заведения се спазват противоепидемичните мерки.

Реклама