В област Ловеч се забранява търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине

Реклама

Областната епизоотична комисия анализира на свое заседание предприетите мерки по обезвреждането на първично възникнало огнище на АЧС в животновъден обект за отглеждане на свине, намиращ  се в землището на с. Горно Трапе, община Троян.

След установяване на заразата, съгласно заповед на Изпълнителния директор на БАБХ, са предприети незабавни мерки за умъртвяване на животните по хуманен начин и обезвреждане на терена. Евтаназията бе извършена в почивните дни, а късно в неделя и обезвреждането на труповете и контаминираните материали. Комисия, назначена от кмета на община Троян, извърши междувременно оценка на предложени терени за загробване. Тъй като нито един от тях не бе подходящ, обезвреждането е извършено с мобилен инсинератор на нарочно определена площадка, информира директорът на ОДБХ Ловеч д-р Росен Федерчев.

Собственикът на умъртвените животни ще бъде обезщетен съгласно разпоредбите в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Реклама

Съгласно заповедта на БАБХ са определени 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат населените места Горно трапе, Балабанско, Габърска, Троян, Балканец и Бели Осъм и 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат Дълбок дол, Добродан, Калейца, Белиш, Патрешко, Дрянска, Ливадето, Райковска, Орешак, Калчевска, Радоевското, Баба Стана, Черни Осъм, Миленча, Стругът, Стойновското, Жеравица, Чифлик, Терзийско, Шипково и Драшкова поляна в община Априлци.

В област Ловеч се забранява търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства и фамилни ферми, намиращи се извън населените места от предпазната и наблюдаваната зона, предназначени за незабавно клане и за доотглеждане до технологично свързани обекти.

Директорът на ОДБХ Ловеч организира извършването на ежеседмични клинични прегледи на домашни свине във всички населени места в областта с цел гарантиране откриването на заболяването АЧС при 10% разпространение с 95 % достоверност, като резултатите от прегледите се документират по утвърден образец. Ще се взимат проби от всяко едно умряло прасе за вирусологично и серологично изследване. Ще се извършва и проверка за нерегламентирани придвижвания и/или търговия на домашни свине. При установяване на такива на собствениците ще бъдат съставяни актове, а задържаните животни евтаназирани, а труповете им унищожени под контрол.

Заседанието бе председателствано от зам.-областния управител Илиян Тодоров, председател на Областната епизоотична комисия.

Реклама