Областният управител проведе работна среща с ОИЦ

Реклама

Работна среща инициира и проведе областният управител Ваня Събчева с екипа на Областния информационен център. Тя бе по повод подготовката на предстоящия планов период и възможностите за сътрудничество.

С промените в Закона за регионалното развитие и новия правилник се въвеждат принципи за по-балансирано устойчиво развитие на регионите за планиране на ниво 2 и изработване на стратегически документи – Интегрирана териториална стратегия за развитие /ИТСР/ за всеки район и План за интегрирано развитие на община /ПИРО/. В тях ще бъдат определени приоритетите и зоните за интервенции, както и прилагането на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г., подчерта Ваня Събчева, като поясни, че основната характеристика за новия подход ще е прилагането на принципа за сътрудничество, съгласно проекта на Програмата за развитие на регионите. „И ние – Областна администрация, сме посочени като партньор, а вие – ще участвате в експертния състав на Регионалния съвет за развитие на нашия регион в двете звена – за медиации и за публични консултации. Така че всички сме важна съставна част от планирането на областно ниво и считам, че може да си бъдем полезни като партньори в общата работа от една страна, и полезни за развитието на област Ловеч от друга страна“, каза още Събчева.

По думите й, Областна администрация е активна в провеждането на заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и като участник, и като домакин. Участваме в обсъжданията на новите нормативни документи с наши предложения, изготвени от нашите експерти, които влизат в окончателните текстове, Областен управител и експерти от ОА участваха в анкетата на община Ловеч за насоките за развитие на общината, отделно от това излязохме и със списък от индикативни мерки за подкрепа, които евентуално да бъдат включени в предстоящите обсъждания, имаме поглед и за хода на подготовката на ПИРО във всички общини на областта, като сме изразили готовността за сътрудничество в процеса на подготовка и изпълнение на интегрирани териториални инвестиции, подчерта още областният управител.

Реклама

В хода на разговорите днес бяха коментирани ключови за работата теми: каква е ролята на Областния информационен център в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, какви проекти биха получили подкрепа за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г., по какви процедури и правила ще се осъществява принципното партньорство за подготовка и изпълнение на концепции за интегрирани териториални инвестиции и други.

„Принципите на финансирането през новия програмен период се основават на партньорство между заинтересованите страни, активност на институциите и гражданите в създаването на проектни идеи, които да допринесат за развитието на нашия регион. От всички нас зависи това да се случи по най-добрия начин“, каза в заключение на срещата Ваня Събчева. Постигнато бе съгласие срещи в този формат да продължат и в бъдеще.

Реклама