Продължава кампанията по набиране на преброители за Преброяване 2021

Реклама

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

За предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд ще бъдат ангажирани преброители и контрольори, които ще преминат специално обучение. Търсят се комуникативни хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища.

Реклама

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

В срок до 23.10.2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Община Тетевен.

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

ТЕТЕВЕН

Реклама