Поздравителен адрес от д-р Мадлена Бояджиева по случай Деня на българската община

Реклама

Уважаеми служители на Община Тетевен,
Уважаеми кметове на кметства,
Уважаеми общински съветници,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай 12 октомври – Деня на българската община!

На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

Реклама

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.

Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата, а наша основна цел продължава да бъде популяризирането на дейността на местната власт, постигане по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Уважаеми служители в общинска администрация,

Благодаря Ви за положените усилия, всеотдайност и упоритост, които влагате при изпълнението на служебните си задължения. Всички ние работим, водени от обществения интерес, а наши основни приоритети са благополучието и просперитетът на община Тетевен. Вярвам, че усилията на всички нас намират достойна оценка в очите на гражданите на нашата община, като можем да се гордеем с постигнатите до днес резултати.

Желая Ви крепко здраве, лично и семейно щастие, както и бъдещи успехи във всичките Ви начинания!

Честит празник!

Д-р Мадлена Бояджиева
Кмет на Община Тетевен

Реклама