Ден на отворените врати и ролева игра се състояха в Община Тетевен по случай Деня на българската община

Реклама

Днес в страната ни се чества Денят на българската община, а по този повод в сградата на Община Тетевен се проведе Ден на отворените врати. Участие взеха учениците от местните училища – Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги, СУ „Георги Бенковски“ и НПГГСД „Сава Младенов“, а обиколката завърши с ролева игра на тема: „Оперативка на Общинския кризисен щаб, във връзка с бедствие от наводнение на територията на община Тетевен“.

Преди да започне същинската част и учениците да заемат ключовите длъжности в общинска администрация, секретарят на Общината – Цветелина Стоянова, ги запозна с дейностите на всеки един отдел, като влизаха от стая в стая, за да добият реална представа за работния процес.

След това всички ученици се събраха в кабинета на кмета, където д-р Мадлена Бояджиева ги приветства и запозна с историята на празника, откога се чества и какво е целта на неговото организиране. Тя представи накратко в какво се състои работата на администрацията, какви са отговорностите и трудностите, като подчерта че местната власт е най-близо до хората, което я превръща в едно предизвикателство и своевременно нелека задача за решаването на различни казуси и проблеми на хората.

Реклама

В ролевата игра на учениците влязоха в ролите на кмет, зам.-кмет, секретар, директор на Специализирана администрация и т.н. Бе им поставена реална ситуация, чрез която да се докоснат до ежедневието и работата на съответните длъжности. По време на дискусията, те предложиха своите решения и мерки за справяне с проблема, като се убедиха, че тези постове изискват притежаването на множество качества и опит.

Реклама