Актуална информация за разпространението на COVID-19 в област Ловеч

Реклама

В Националната информационна система са регистрирани 8 (осем) положителни случаи на COVID-19 за област Ловеч.

Три от случаите са от Ловеч, съответно мъжe на 76г. и 63г. (единият е контактен от семейството на положителен и съобщен случай) и жена на 61г., учител в ДГ“Слънце“ Ловеч, хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ Ловеч. При епидемиологичното проучване се установява, че учителката е била на работа до петък включително, като оплакванията са започнали от същия ден. С оглед извършената епидемиологична оценка на риска по случая, от днес се карантинира цялата подготвителна група от 20 деца и останалите три лица от персонала, обслужващ групата. Издадено е предписание до директора на детската градина за крайна огнищна дезинфекция в помещенията на групата, за засилен входящ контрол на персонала и да не се допускат лица с оплаквания на работа, както и засилен вътрешен контрол за спазване на противоепидемичните мерки.

Пет от случаите са на лица на различна възраст от Троян, с грипоподобни оплаквания и белодробна находка. Всички са хоспитализирани в СБАЛББ Троян. До момента епидемиологичното проучване на тези случаи показва следното:

Реклама

В единия случай се касае за жена на 54г., учител в СУ „Климент Охридски“ Троян, която за последно е била на работа на 5 октомври. Предвид отдалечеността във времето и липса на контакт с учениците повече от една седмица, учениците от класа не подлежат на карантиниране. Уведомени са родителите да проследяват здравословното състояние на децата си и при най-малки оплаквания да уведомят личния си лекар и РЗИ.

Вторият случай от Троян е мъж на 52г., учител в СУ „Васил Левски“ в града, с оплаквания от 2-3 дни. Не е бил на работа от 5 октомври и аналогично на предходния случай, допълнителни мерки в училището не се предприемат.

Следващият случай касае мъж на 45г., служител в Районно управление на МВР Троян с оплаквания от 2-3 дни, не е бил на работа от петък. Изискани са данни за всички лица, отговарящи на дефиницията за близък контакт с цел преценка карантиниране и изследване. Разпоредена е крайна огнищна дезинфекция на помещенията.

Четвъртият случай от Троян е мъж на 55г., няма контактни  по месторабота.

Петият случай е мъж на 41г., работник в МБАЛ Троян, има двама колеги по месторабота и 6 лица в семейството, от които двама ученици, които ще бъдат карантинирани и изследвани.

Установени са всички контактни лица в семействата на положителните случаи, които подлежат на карантиниране и изследване. Към 11,00 часа на 13 октомври общият брой на диагностицираните случаи за област Ловеч са 108. Активните случаи са 32, от които 16 са на домашна изолация и 16 лица са хоспитализирани.

Реклама