Община Тетевен получи Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Реклама

Община Тетевен получи Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Призът бе връчен на д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов. Това се случи на 12 октомври – Ден на българската община, на официална церемония, организирана от НСОРБ.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. Присъждането на Европейския етикет е инициатива, приета от Република България, която се прилага успешно в продължение на повече от 12 години. Организацията и провеждането на процедурата се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България.

Тази година Европейски етикет получиха 23 общини. Те бяха оценявани на базата на 12 принципа: честно провеждане на избори; представителност и гражданско участие; отзивчивост, ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.

Реклама

Удостояването с престижната награда на Съвета на Европа е признание за постигнато високо качество на управление съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление на местно ниво. Валидността на Европейския етикет е две години, за периода 2020 – 2022 г. Общините, на които е присъден етикета, имат право да използват за свои представителни цели названието ,,Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020 – 2022 г.“.

Получаването на сертификат за Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво е резултат от дългогодишното провеждане на целенасочени и последователни политики за развитие на района от страна на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. Европейският етикет е награда за всички граждани на община Тетевен, но най-вече отразява работата на Общинска администрация за подобряване на демократичното и иновативно управление на местно ниво.

Реклама