Отбелязахме Международния ден за борба срещу тормоза в училище

Реклама

Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като Международен ден за борба срещу тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в такива ситуации. Че можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

В тази връзка по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със съдействието на Инспектор ДПС бяха посетени училищата на община Тетевен, като се представи презентация на тема „Не на тормоза в училище”.

Реклама

В беседи и разговори се обсъдиха проблемите за тормоза в училище, в обществото и семейството. Превантивно се разясни на учениците какви са видовете тормоз и как да постъпват за да не се стига до агресия и насилие. Посочиха се съвети как да реагират децата ако са жертви на насилие и към кого да се обърнат за помощ като потърсят подкрепа.

Акцентира се на необходимостта да бъдат съпричастни и да не затварят очите си, когато техен приятел или съученик е подложен на насилие и унижение.

Раздадени бяха на подрастващите във всички училища розови балони и образователни материали по темата в знак на съпричастност.

Доброволците от БМЧК във връзка с отбелязването на Деня за борба с тормоза в училище изработиха стотици хартиени розови фланелки с надписа „Не на тормоза, но не за ден!“, които се раздадоха на учениците в цялата община.

Всички ученици и учители от общината за поредна година казаха “Не на тормоза в училище” чрез различни инициативи, свързани с отбелязването на този ден.

Сплотеността и обединението на ученици, учители и институции в подобни прояви е ключ към изграждане на училище без насилие, където водещи за децата да бъдат уважението, обичта, взаимната помощ и приятелски подадената ръка.

Реклама