Обявени са 160 войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски

Реклама

Със заповед № ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 160 / сто и шестдесет / войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва: в.ф. 28610 – София – 8 бр., в.ф. 24150 – Стара Загора – 26 бр., в.ф. 52740 – Хасково – 7 бр., гарнизон Ямбол – 14 бр., в.ф. 34750 – Карлово – 78 бр., в.ф. 54060 – Шумен – 5 бр., в.ф. 24490 – Асеновград – 8 бр., в.ф. 44220 – Пловдив – 6 бр. и в.ф. 42600 – Мусачево – 8 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч: 03.11.2020г.

Реклама

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на: Министерство на отбраната,Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Реклама