Започна асфалтирането на улица „П. Волов“ в Български извор

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи проверка на дейности по асфалтирането на ул. „П. Волов“ в с. Български извор. Тя бе придружена от кмета на селото – Исай Данг.

На улицата ще бъде направен основен ремонт, като са извършени дейности по разкъртване на старата асфалтова настилка (механизирано), подравнени са видимите бетонови бордюри, а към момента се полага плътен асфалтобетон.

Д-р Бояджиева остана доволна от видяното и поздрави г-н Данг за цялостната му работа като кмет от началото на неговия първи мандат. Тя добави, че се прави всичко възможно да бъдат извършвани ремонти на територията на цялата община, като подчерта, че добрата комуникация с кметовете на населените места е ключов фактор за подобряването и развитието на тези райони, както и пътят за бързото решаване на местните проблеми.     Г-н Данг запозна д-р Бояджиева с наболелите въпроси на селото, като отбеляза текущите и приключилите вече дейности, някои от които изцяло негова инициатива.

Реклама

Реклама