Нови 17 положителни случаи на COVID-19 в област Ловеч

Реклама

На територията на Област Ловеч са диагностицирани нови 17 положителни случаи за COVID-19, разпределени както следва:

За Община Ловеч

10 лица от Ловеч на домашна изолация на различна възраст, 7 от тях са контактни на положителен и съобщен случай от семейството. Всички са карантинирани още при установяване на първия случай в семействата.

Реклама

Две лица са също контактни на положителен и съобщен случай в Паспортна служба Ловеч, които се карантинират днес. Останалите изследвания на персонала в службата са орицателни и продължават работата си. Очаква се резултат за още едно лице от колектива.

Последният случай е лекар в лечебно заведение в Плевен, от Ловеч, на 48г., ще провежда карантината в с.Патрешко, общ.Троян.

За община Луковит

1 лице, хоспитализирано в МБАЛ Ловеч – мъж от Луковит на 72г.

1 лице на домашна изолация – жена на 80 г. от с.Дъбен, контактна в семейството на положителен и съобщен случай.

За Община Троян

5 лица от Троян на домашна изолация, от които:

  • двама са контактни на положителен съобщен случай от РУ на МВР Троян. Изследван е персонала на цялото Районно управление, всички останали проби са отрицателни.
  • един случай на жена на 51г. от Троян, контактна на положителен случай в семейството.
  • един случай на жена на 73г., установено е едно контактно лице в семейството.
  • един случай на мъж на 48г., зам.директор в ОУ „Иван Хаджийски“ Троян, мерки в училището не се предприемат, т.к. лицето няма преподавателска дейност.

Установени са контактните лица от първи ред на новодиагностицираните случаи, които днес ще бъдат карантинирани и на база оценка на риска, изследвани.

Новодиагностицираните случаи на домашна изолация и лечение са без или с леки оплаквания и провеждат лечението си в дома. Хоспитализираният случай е в задоволително общо състояние със симптоматика и белодробна находка.

Реклама