Областният кризисен щаб по здравеопазване проведе неприсъствено заседание, взе важни решения за общините Ловеч и Троян

Реклама

Във връзка с наблюдаващия се съществен ръст на заболели от COVID-19 на територията на общините Ловеч и Троян, на 22.10.2020 г. областният управител Ваня Събчева проведе неприсъствено заседание на Областния щаб по здравеопазване.  

Взимане на решение за издаване на Заповед от Регионална здравна инспекция-Ловеч /РЗИ/, относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки за общините Ловеч и Троян бе основната тема, като проектът на Заповед на директора на РЗИ Ловеч д-р Анета Винева и съгласуван с главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.

В документа се казва: „поради достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 99,5 на 100 хил. за периода 08-21.10.2020г., като регистрираните случаи са предимно от общините Ловеч и Троян, с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението…“.

Реклама

В рамките на указания срок не са постъпили коментари от членовете на Областен кризисен щаб по здравеопазване, поради което се счита, че Заповедта на РЗИ Ловеч се приема.

Заповедта на РЗИ Ловеч може да видите ТУК.

Ето какво се разпорежда за общините Ловеч и Троян:

Считано от 24 октомври до 8 ноември се въвеждат следните противоепидемични мерки: – Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;

– Задължително носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;

– Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;

– Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

– Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;

– Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста;

– Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;

– Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;

– Ограничаване броя на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито до не повече от един човек на 2,5 м2;

– Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито след предварително съгласуване с Областния кризисен щаб по здравеопазване;

– Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.);

– Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;

– Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;

– Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;

– Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове.- Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

Заповедта да се сведе до знанието на Областен управител Ловеч, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч, директора на Дирекция Инспекция по труда Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Реклама