Увеличава се безработицата в област Ловеч

Реклама

В края на месец септември регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са 6 024, като спрямо август намалението е от 318 лица или спадът е от 5.0%. В същото време увеличението спрямо септември 2019 г. е с 1104 лица или 22.4%.

Равнището на регистрирана безработица в областта през септември е 10.8%. Отчита се спад от 0.6 процентни пункта в сравнение с предходния месец август и ръст с 2.0 пр. пункта спрямо година по-рано. С 3.6 процентни пункта е над равнището на безработица за страната, което е 7.2%.

Най-ниска е безработицата през септември в община Априлци и община Троян– 6.9%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 26.9% и в Ябланица – 26.4%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Ловеч – 7.0%, в Тетевен – 14.8%, в Летница – 18.9% и в Луковит – 19.8%.

Реклама

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 514 безработни лица. Освен тях, други 15 души от групите на търсещите работа – заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда от областта.

През месец септември 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достигна 593, като 74.5% от тях са устроени в реалната икономика. Други 23 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през септември чрез бюрата по труда. В сравнение с месец септември на 2019 г. се отчита ръст на започналите работа безработни – с 49.7%.

И през септември най-много започнали работа се отчитат в преработващата промишленост – 25.8% от всички започнали работа, следвани от държавно управление – 13.2%, търговията, ремонта на автомобили – 10.7%, хотелиерството и ресторантьорството – 7.4%, хуманно здравеопазване – 3.0%, транспорт – 3.0%, аграрен сектор – 3.0%, административни и спомагателни дейности – 2.8% и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 45 лица от рисковите групи. От тях – 21 по програми и мерки за обучение и заетост и 24 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 448, като 65.2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (50.0%), образование (22.8%), държавно управление (6.7%), хотелиерство и ресторантьорство (4.9%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (3.1%), строителство (2.5%) и др.

Най-търсените професии през този месец са: преподаватели, монтажници, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.), продавачи, металурзи и машиностроители, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци, чистачи и помощници и др.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Реклама