23 училища с 232 паралелки и 4887 ученици от 8 до 12 клас в Област Ловеч минават на дистанционно обучение

Реклама

23 училища с 232 паралелки и 4887 ученици от 8 до 12 клас в Област Ловеч минават на дистанционно обучение в изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването, която влиза в сила от утре, 29 октомври. Създадена организация от директорите на учебните заведения. Това информира началникът на Регионалното управление на образованието Еленко Начев областния управител Ваня Събчева.

Както вече е ясно, от 29 октомври до 12 ноември се  преустановяват присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование, както и присъственият учебен процес във висшите учебни заведения; груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование. Преустановяват се и присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.

С пълният текст на заповедта на Министъра на здравеопазването, която влиза в сила от утре, 29 октомври, можете да се запознаете тук.

Реклама

Реклама