От 01 ноември стартира акция „Зима“

Реклама

Периодът на провеждането й е от 1 до 30 ноември.

Преминаването към зимния сезон води до увеличаването на броя на произшествията, характеризиращи се освен с несъобразена или превишена скорост и с подценяване на необходимостта от подготовка на автомобилите за зимни условия, сочат данните до този момент. Това е причината за организирането на традиционната акция „Зима“ от Главна дирекция „Национална полиция”, в партньорство със Съюза на българските автомобилисти , Български Червен кръст, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

 С цел превенция над поведението на водачите, пътниците и пешеходците при движение по пътищата при зимни условия в рамките на акцията е предвидено провеждането на три кампании:

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на пътни превозни средства – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и т.н.  ще се проведе от 01 до 10 ноември. За този период акцент в действията на служителите по пътен контрол ще бъде превенция над поведението на водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др. Активно ще се следи за спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа; изправността на осветителните им системи и сигнализация, както и спазването на задължението по Закона за движение по пътищата от страна на велосипедистите – да носят светлоотразителни жилетки в тъмната част от денонощието, извън населените места и при намалена видимост.При извършване на регистрация и пререгистрация на ППС ще се прави проверка на светлините и тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания.

Втората кампания ще протече под мотото „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя” и ще бъденасочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо тяхпешеходците. Провеждането и е планирано от 11 до 20 ноември, а 15 ноември е обявен за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътни инциденти . В този период дейността на служителите с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата ще бъде насочена основно към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване  от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходни пътеки. При регистриране на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции. Специално внимание ще бъде обърнато на пешеходците в тъмната част на денонощието/ при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци/, движещи се неправилно особено извън населените места. Полицейските служители ще взимат отношение и спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП и с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Реклама

Заключителната, трета кампания „Безопасно шофиране през зимата“ ще е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците и ще се проведе от 21 до 30 ноември.По време на трета кампания дейността на пътните полицаи ще е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Ще се провеждат специализирани полицейски операции на подходящи места край пътя, като по възможност ще се извършват проверки с уредите за проверка на фаровете. Пътните полицаи ще насочат вниманието си към водачите, които се движат с включени допълнителни светлини за мъгла, без да е налице намалена видимост, снеговалеж, дъжд или други подобни условия.

Независимо от обявените теми на кампаниите при установяване но време на акцията на нарушения на ЗДВП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима незабавно отношение.

  • За периода от 01.10.2018г. – 01.03.2019 г. на територията обслужвана от ОД МВР-Ловеч са настъпили общо 220 пътнотранспортни произшествия, от които 79 тежки, при които са загинали 14 човека, а 104 са ранени. За сравнение през изминалия зимен период от 01.10.2019 год. до 01.03.2020 год. регистрираните ПТП са 250, от които 89 тежки, с 10 загинали и 139 ранени.

Основна причина за възникване на тежките произшествия през посочения период от 01.10.2019 год. до 01.03.2020 год. са нарушенията на водачите на моторни превозни средства. Най-честите нарушения са:

НарушениеБрой тежки ПТПБрой загиналиБрой ранени
Несъобразена скорост с пътните условия35759
Навлизане в насрещното движение7019
Неправилно завиване в обратна посока307
Неспазване на дистанция607
Отнемане предимство на пешеходец615
Друго нарушение на водача827

За същия период, по линия на административно-наказателната дейност служителите на ОД МВР-Ловеч са съставили 1970 акта, 9114 глоби  с фиш и 9102 ел. фиша.

Реклама