РЗИ извърши проверки на обекти с обществено предназначение и хранителни магазини в област Ловеч

Реклама

За периода 24.10.2020г. – 30.10.2020г. инспекторите към Дирекция ОЗ, при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 14 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Бестница,  Борима, с. Черни Осъм, гр. Троян, гр. Ябланица. Проверени са 1 фитнес-център, 7 концертни зали, 1 фризьорски салон,   1 транспортно средство със специално предназначение – превоз на тленни останки, 3 детски градини и 1 оптика. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

За периода са извършени проверки на 16 хранителни магазина – в гр. Угърчин, гр. Летница, с.Горско Сливово, с. Кърпачево, с. Калейца, с. Борима, гр.Тетевен, с. Брестница, с.Дерманци, с.Крушуна и с.Добродан  за спазване на противоепидемичните мерки. Установено е, че на входа на магазините има поставени табели за спазването на физическа дистанция между клиентите и влизане след задължително поставена маска, персоналът работи със защитни маски на лицето, осигурен е дезинфектант за ръце, поставен на входа с разрешение от МЗ  в срок на годност, редовно се извършва дезинфекция.

Реклама