Районна прокуратура – Тетевен предаде на съд двама мъже за убийство на бременна кошута при незаконен лов

Реклама

Районна прокуратура –Тетевен внесе в съда обвинителен акт срещу Г. Г. и М. М. за това, че на 10.05.2020 г. за времето от 22.30 часа и 23.30 часа в с. Рибарица, обл. Ловеч, в местността “Валениката“, в затревена площ от лявата страна на път с. Шипково – с. Рибарица, в съучастие, чрез отстрел с огнестрелно оръжие – ловна пушка марка „Beretta“, кал.12, убили без надлежно разрешение съгласно Закон за лова и опазване на дивеча, едър дивеч (посочен в Списък на бозайници и птици – обект на лов) – благороден елен от женски пол, на възраст от около 3 години, бременна с 1 брой плод от мъжки пол, с което причинили щети в размер на 6063,07 лв. на „Вежен Хънтинг“ ООД, както и дължимо на държавата обезщетение съгласно Наредба за размера на обезщетението за щетите на дивеча в размер на 5000 лева – престъпление по чл. 237, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК,

Г. Г. е обвиняем и за това, че на 10.05.2020 г. в с. Рибарица държал огнестрелно оръжие – ловна гладкоцевна пушка, надцевка, марка „Beretta“, модел „S 687“, 12 кал., без да има за това надлежно разрешение по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – престъпление по  чл.339, ал.1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Реклама

* Съгласно чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България  и чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Реклама