Областният щаб по здравеопазване прие проект на заповед на РЗИ Ловеч и тя влиза в сила от 16 ноември, понеделник

Реклама

Областният щаб по здравеопазване, свикан на 12 ноември от областния управител Ваня Събчева за вземане на решение за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, прие проект на заповед на РЗИ.

Както вече стана ясно, проектът на заповед бе изпратен до членовете на Щаба, които до 15 ч. днес, 13 ноември, трябваше да изразят своите становища, мнения и коментари. В срок своята позиция писмено изразиха общините Летница, Ловеч, Тетевен и Троян, както и Областна дирекция по безопасност на храните. Всички те са заявили съгласието си и одобрили без забележки направените предложения, като подкрепят въвеждането на допълнителните противоепидемичните мерки, разписани в документа. Останалите членове на Щаба и общини, които не са изпратили писмо, се счита, че приемат предложените мерки с мълчаливо съгласие.

Областен кризисен щаб по здравеопазване към Областна администрация Ловеч съгласува и приема Заповед на Регионална здравна инспекция – Ловеч (РЗИ), относно въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

Реклама

Заповедта на РЗИ – ТУК.

Реклама