Министерският съвет одобри Списъка със защитените детски градини и училища за учебната 2020/2021 година

Реклама

Общо 259 са образователните институции, включени в него. Това са 161 училища, 74 детски градини и 24 части от детски градини (т.нар. филиали).

Тази година към защитените институции се добавят 3 училища, 7 детски градини и 1 част от детска градина. Поради несъответствие с критериите за отдалеченост на институцията и броя на децата и учениците, които пътуват до нея, от списъка отпадат 3 училища, 4 детски градини и 2 части от детски градини.

Актуализацията на списъка е изготвена след мотивирани предложения на кметовете на общините и решения на общинските съвети. Извършени са проверки от регионалните управления на образованието, както и анализ на информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Реклама

Включените в Списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.

Община Тетевен:

  • Бабинци –  Начално училище „Любен Каравелов“;
  • Голям извор – Основно училище „Васил Левски“;
  • Рибарица – Основно училище, „Георги Бенковски“;
  • Черни Вит – Основно училище, „Георги Бенковски“.
Реклама