РЗИ – Ловеч даде допълнителна информация, касаеща работата на обектите за хранене и развлечения

Реклама

РЗИ – Ловеч в писмо до Областен управител дава допълнителна информация по задавани въпроси, относно прилагане на т.11 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, касаещи работата на обектите за хранене и развлечения.

В него се пояснява, че се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, където подробно са изброени по типове обекти – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване. Разрешена е доставка по домовете или вземане на храна за дома и офиса. Мярката е насочена към недопускане струпването на хора в тези обекти.

Има обекти в тази група, в които няма зала за клиенти, както и такива със зали с места за обслужване на място. В обекти от вида заведения за бързо обслужване без зала за клиенти и с ограничен асортимент (бюфет, павилион за дюнер, кебапчийница, баничарница и др. от този вид), при които е осигурена предпазна бариера-стъклена, PVC, пластмасова през гише) на практика клиентът може да си закупи храна за дома, като не се допуска консумация на място и струпване на хора.

Реклама

Собствениците или управителите на обектите за хранене и развлечения от целия спектър на чл.124 от Закона за туризма, при подготовката и осигуряването на храна за доставка по домовете или при вземане от самия обект от клиента за дома/офиса, трябва да създадат условия за:

  • Недопускане струпване на хора на прилежащите към обекта площи, като чрез подходящи табели се указва спазването на дистанция от 2,0 м между лицата.
  • Предлаганата храна да е предварително опакована или да се опакова пред клиента;
  • Да не се допуска кръстосано замърсяване на храна и пари (следва приготвянето и опаковането на храната и боравенето с парични средства да е от различни лица в обекта);
  • Задължително използване на предпазно работно облекло, маски и ръкавици от работниците в обекта;
  • Да се oчести дезинфекционният режим в обекта;
  • Стриктен контрол от страна на бизнес-оператора на тези обекти за спазване въведените процедури за почистване и дезинфекция на повърхности и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословно състояние на персонала.
Реклама