В област Ловеч продължават дейностите за подпомагане на крайно нуждаещи се с „Топъл обяд“ и хранителни пакети

Реклама

В област Ловеч продължават дейностите за подпомагането на крайно нуждаещи се хора по програмата „Топъл обяд“, както и предоставянето на хранителни пакети със съдействието на БЧК. По информация до Областен управител на РД „Социално подпомагане“ хранителни продукти получават лица, подлежащи на подпомагане по списъци, предоставени на БЧК от Агенция за социално подпомагане. Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа 16 вида хранителни продукти.

Раздаването на продуктите се извършва при спазване на всички противоепидемични мерки, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19. Към момента се подпомагат с двойни пакети, семейства с 3 и повече членове, както следва: Ловеч-478 пакета, Летница – 66 пакета, Угърчин – 264, Луковит – 825, Ябланица – 355, Тетевен – 419, Троян – 301, Априлци – 7 пакета, или общо за област Ловеч – 2774 пакета за 1387 лица. По един пакет получават – Ловеч – 1617 човека, Летница – 215, Угърчин – 548, Луковит – 1064, Ябланица – 377, Тетевен – 1398, Троян – 877, Априлци – 177, или за цялата област общо 6273 единични пакета.

Във връзка с Целева програма на АСП „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“  има сключени договори между Агенция за социално подпомагане като „възложител“ и общините като „изпълнител“, финансиран по Целева Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. В област Ловеч сключени са 7 такива договора, като община Ловеч не работи по този проект, но подпомагането на хората в нужда се осъществява по други проекти. След изтичането им има сключени анекси към договорите за продължаване на проекта. За община Тетевен средствата за финансиране на топъл обяд е и от Целевата програма до 24.07.2020 г., а след това от дарител и приключва на 18.11.2020 г., за община Ябланица проектът е приключил на 24.07.2020 г., а останалите приключват до края на 2020 г. Общините са си изработили гъвкав механизъм за набор на целевите групи, който изключва подаването на заявления и сключването на договор с потребителя.

Реклама

Дейностите по проекта включват осигуряване до дома на потребителите на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, както и оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по този договор. По проекта се подпомагат  хора от целевите групи. Те получават храната си до адрес при спазване на всички противоепидемични мерки.

Целевите групи по проекта са – лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина; уязвими лица, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната; лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Проектът цели да подпомогне уязвими лица от целевите групи в период на обявена извънредна епидемична обстановка на територията на Република България в условията на световна пандемия. Осигуряването на съдействие при пазаруване на най–необходимото – лекарства и хранителни продукти, в ежедневието на целевите групи ще допринесе за изпълнение на заложените в страната противоепидемични мерки, ще се ограничи потока на хора и ще се подпомогнат и осигурят най–нуждаещите се.

По общини проектът обхваща потребители, както следва: Априлци – 90, Троян, Луковит, Тетевен и Угърчин по 170 във всяка община и Летница – 50 потребителя.

Програмата е със срок до 31.12.2020 г., като същата е анексирана няколко пъти, тъй като потребителите са крайно нуждаещи се.

Реклама