Кметът на Община Тетевен отново внесе предложение за облекчаване на наемателите на общински имоти

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева внесе предложение в ОбС – Тетевен за освобождаване от заплащане на наеми и такси на общински имоти, представляващи търговски обекти, в които поради Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, са преустановени посещенията в периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Считаме за целесъобразно Община Тетевен като наемодател на недвижими имоти – общинска собственост, по действащи договори за наем, оперативно и навременно да взема решения за освобождаване от задължение за заплащане на наем от наемателите при положение, че са налице забрани, които водят до преустановяване на търговска дейност в отдадените под наем общински имоти за периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г., както и при удължаване на този срок в съответствие с бъдещи актове, подчерта д-р Бояджиева.

Тя добави, че това ще се отрази върху приходите на общинския бюджет, но целта е да се подпомогнат местните работодатели и бизнес. Д-р Бояджиева припомни, че през м. април също бе внесено и прието подобно предложение за опрощаване на наемите и таксите.

Реклама

Съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения, увеселителни и игрални зали, търговски центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

Реклама