Стартира ремонтът на улица „Иван Вазов“

Реклама

Днес започна ремонтът на ул. ,,Иван Вазов“ /участък от О.Т. 277 до О.Т. 434 – горна част на улицата/. Той е част от проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Здравец” – гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен; ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен: ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“, финансиран по договор с Държавен фонд ,,Земеделие“.

Част от дейностите, които ще се извършат са фрезоване на съществуващ асфалт (предварителен ремонт) и цялостно полагане на нов плътен асфалт, съгласно съществуващата ширина на улиците. Ще бъдат положени нови бетонови бордюри, както и нови бетонни плочи на тротоарите.

Във връзка с изпълнението на строително – ремонтните работи, от администрацията призовават гражданите да освободят тротоарите и пътното платно от паркирани превозни средства, строителни и отоплителни материали.

Реклама

Общата стойност на проекта е 1 934 234 лв. без ДДС. В свое интервю, кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева каза, че този проект е изготвен и внесен за финансиране на първи прием в Държавен фонд „Земаделие“ /ДФЗ/ още през лятото на 2016г.

По думите й, проектът е одобрени, но по независещи от общината причини подписването на договора с ДФЗ, за неговото финансиране, е чак на 22 март 2018г. Веднага община Тетевен е подготвила процедури за избор на изпълнители – за строителни дейности, строителен и авторски надзор, а след тяхното съгласуване във Фонда са избрани изпълнители по реда на закона за обществените поръчки.

Д-р Бояджиева допълни още, че са подписани договори с избраните изпълнители, а договорите и процедурите отново са изпратени в ДФЗ за предварителен контрол – по изискване на Фонда.

„Действително се получи голямо забавяне – повече от две години, но това беше по независещи от община Тетевен причини. Подобно забавянето имат и проектите на другите общини, които кандидатстват по тази мярка“, подчерта кметът.

Реклама