Областен управител поздрави доброволците. От БЧК й връчиха грамота за проявено човеколюбие и в знак на признателност

Реклама

Тази година Денят на доброволчеството има по-различно измерение, много по-силно, по-утвърждаващо, по-вдъхновяващо. Защото 2020 години ни поднесе изпитание, което изправи не само нас, а целия свят пред тотална невъзможност да се справи, ако не бяха усилията и себераздаването на доброволците – хора от всички възрасти, от всички социални групи, водени единствено от желанието да помогнат на нуждаещи се, болни, самотни, възрастни, бедни, изоставени, бездомни, пострадали… Радвам се от факта, че и в област Ловеч армията от доброволци беше на терен, в подкрепа на усилията на всички в справянето с ковид кризата. И няма думи, с които да изразя благодарността си. Единствено мога да пожелая на всички, отделили време и средства, и най-вече душа и сърце за уязвимите групи, да са здрави и успешни в мисията си! С тези думи областният управител Ваня Събчева поздрави доброволците от БЧК, Центъра за работа с доброволци към Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“ и сдружение „Екомисия 21 век“, както и всички доброволци в областта по повод Деня на доброволеца 5 декември. Тя посрещна в кабинета си Цветомира Георгиева, директор на Секретариата на ОС на БЧК Ловеч, която й връчи грамота за проявено човеколюбие в знак на признателност за утвърждаване на хуманната същност на Червен кръст с интерес на обществото и държавата. Гости на областния управител днес бяха и Албена Йончева и Галина Петрова, като всички разказаха за работата си през годината. Като най-голяма доброволческа организация в България и директно свързана с работата по подпомагане на нуждаещи се от последствията на COVID 19 Цветомира Георгиева информира Събчева за проектите на БЧК.

Много са инициативите ни, много са програмите, по които продължават да се подпомагат хора в нужда, страдащи и самотни и засегнати от тежката коронавирусна инфекция. Само в периода 2 октомври – 27 ноември 7032 нуждаещите се лица от област Ловеч бяха подпомогнати с хранителни пакети от „Фонд за подпомагане на нуждаещи се лица“ съвместно с АСП. В момента се подпомагат с хранителни и санитарни пакети 1350 крайно нуждаещи се самотно живеещи лица от всички общини от Български Червен кръст, определени съвместно с кметовете на общини. От 2 ноември стартира и проект „Топъл обяд “ на ОС на БЧК-Ловеч, чрез който се предоставя топъл обяд на 60 деца-сираци, полусираци и социално слаби в ОБУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци за периода 2.11.2020-28.02.2021г. На същите деца тази седмица заради наложилото се дистанционно обучение ще се предоставя седмичен хранителен пакет, заместващ топъл обяд. Те ще получат и занимателни материали по Програма „Дейности в отговор на Covid-19 в България“ на БЧК. Предстои раздаване на 100 пакета здравословни храни за коледните празници на деца от област Ловеч сираци и полусираци по предоставени списъци от училища от областта, докладва Георгиева.

По думите й цялата работа на доброволците в Ловеч и областта досега е била насочена именно в утвърждаване на хуманността като висша човешка добродетел. От името на Български Червен Кръст- Ловеч тя благодари на всички доброволци за приноса им за утвърждаване ценностите на доброволчеството. Тя изтъкна пред Събчева, че в тежката епидемична обстановка в областта доброволците са пореден път са показали силен характер, съчетан с огромни  умения и усилия, проявени в подкрепа на хората в нужда от всички възрасти и подчерта, че доброволческите дейности водят до придобиване на обогатяващ опит, създават условия за развитие на социални умения и компетентности, като поясни, че това е водещо в работата на БЧК с младите хора – възпитанието у тях на качества, които да им бъдат полезни, да ги правят самите тях полезни за околните.

Реклама

Никакъв шанс за развитие нямат тези, които решат, че са свършили всичко, че вече няма какво повече да направят. Затова и през новата година ние ще насочим усилията си за преодоляване на няколко важни цели – важни както за нас, така и за хората, към които е насочена нашата дейност. Ще насочим усилията си и ще продължим да работим за изграждане на благоприятна среда за доброволческа дейност, за да се утвърди доброволчеството като неразделна част от усилията за насърчаване на гражданското участие, ще работим за повече права на организаторите на доброволчески дейности. Пред областния управител Цветомира Георгиева благодари за отличното партньорство на Албена Йончева и движения от нея „Център за работа с доброволци“ към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, с които вече 10 години са рамо до рамо. Благодаря и на всички кметове на област Ловеч, без които не бихме могли да помогнем на хилядите нуждаещи се лица в областта, както и на всички държавни и местни структури, с които работим съвместно, наблегна още Георгиева.

Реклама