Приключи ремонтът на ул. ,,Симеон Куманов“ в град Тетевен

Реклама

Приключи ремонтът на ул. ,,Симеон Куманов“ в гр. Тетевен. По улицата и част от ул. ,,Стефан Павлов“ беше извършен ремонт на ВиК мрежата с дължина 310 м. Беше подновен второстепенен клон, захранващ жилищните сгради в района и поддаващ вода към ул. ,,Димитър Благоев“. Подновен е и довеждащ водопровод за висока зона до ул. ,,Христо и Калин Цакови“.

След приключване на ремонта на ВиК мрежата по ул. ,,Симеон Куманов“, от кръстовището с ул. ,,Емил Марков“ до кръстовището с ул. ,,Кардам“ и част от ул. ,,Стефан Павлов“, беше положена нова асфалтова настилка. Участъкът на улицата от №30 до №34 беше допълнително укрепен.

Ремонтът на улицата е ключов, тъй като тя води до детска градина, училища, местната болница и църква, туристически забележителности.

Реклама

Реклама