Завърши ремонтът на виадукта „Потоп“ при 19-ти км на АМ „Хемус“

Реклама

При пътуването за Коледа единственото ограничение на магистрала заради ремонт ще е в района на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“

Днес завърши ремонтът на платното за София на виадукта „Потоп“ при 19-ти км на АМ „Хемус“. Досега преминаването в близо 2-километров участък (между 18-ти и 20-ти км) се извършваше двупосочно в ремонтираното през лятото платно за Варна. Съоръжението е с дължина 525 м. В експлоатация е от 1975 г. и досега не беше ремонтирано. Възстановителни дейности са извършени на горното и долното строене на моста. Премахната е изцяло старата настилка, ремонтирани са стълбове, греди, ригели и лагери. Виадуктът е с нова хидроизолация, фуги, асфалт, парапети, ограничителни системи и т. н.

Утре – 22 декември, приключва ремонтът в платното за София в 12-километровия участък от АМ „Тракия“ между пътните възли „Белозем“ и „Оризово“. Досега движението преминаваше в ремонтираното платно за Бургас. Строителните дейности стартираха в началото на октомври като първо се обнови платното за Бургас, а след това и в посока столицата. Те са част от започналия поетапен ремонт на общо 52 км от АМ „Тракия“. Отсечката е с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Изпълнителят на обектите – държавното дружество „Автомагистрали“, което отговаря за поддържането на участъците от „Хемус“ и „Тракия“, работи максимално мобилизирано, за да може предвидените строителни дейности да приключат преди предстоящите Коледа и Нова година и шофьорите да пътуват спокойно, безопасно и удобно. Със завършването на строителните работи сега единственият магистрален участък, на който има въведена временна организация заради ремонтни дейности ще бъде в района на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“. В предстощите почивни дни, както е и в момента, леките автомобили ще преминават двупосочно в ремонтираната тръба за Варна. 

Реклама

„Витиня“ е най-дългият пътен тунел у нас – 1195 м, и е в експлоатация от 1984 г. След ремонта съоръжението ще бъде изцяло в съответствие с европейската директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). В тази връзка той ще има три напречни тунелни връзки, които ще свържат двете тръби на тунела. Изграждат се две пешеходни и една шосейна връзка, които да се ползват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки, пожарни и други специализирани автомобили в случай на авария в една от тръбите. По този начин съоръжението изцяло ще отговаря на европейските изисквания.

Тунел „Витиня“, заедно с тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“, ще са първите в страната с внедрена система „Тетра“, която се управлява от МВР и ще дава информация в реално време и възможност за бързо предупреждение, реакция и взаимодействие по време на кризисна ситуация. Агенция „Пътна инфраструктура“ има ангажимент към изграждането на техническата инфраструктура в съоръженията. С новите технологии ще може да се подава информация към ситуационните центрове на АПИ, МВР, пожарната, за да се реагира на първата минута и така да се осигури бърза реакция при рискови инциденти.

В тръбата за София на тунел „Витиня“ се изгражда осветителна система с адапционно осветление в двата й края и водещо осветление, каквото има и в тръбата за Варна. Видеонаблюдението ще е без сляпа точка в целия тунел. Доставени са дизелов агрегат за аварийно електроснабдяване, вентилационни системи, система за събиране на опасни разливи от настилката, „умни“ знаци с указания и информация и др.

Ремонтните дейности в тръбата за София започнаха през 2018 г., веднага след като приключи работата в тръбата за Варна. През миналата година бяха направени множество изследвания с георадар и геологически сондажи, при които се установиха кухини както между първичната и вторичната облицовки, така и между първичната облицовка и скалния масив. Комплексни са причините за наличието на кухини, някои от които са със значителни размери. Една от тях е местоположението на тунела в Гогинския разлом. Освен това технологиите по време на строителството му преди близо 40 години са били различни от сегашните – при изграждането на съоръжението не е положена хидроизолация по цялото сечение на тунелната тръба, в резултат на което води от скатния масив са увредили носещата конструкция на тунела.

Установените нарушения наложиха извършване на пълно обследване на съоръжението. Направени са множество проучвания и експертизи, които показаха, че необходимият ремонт ще е по-сложен и ще отнеме повече време от първоначалните очаквания и се налага да бъдат предприети спешни аварийни мерки. За заздравяване на тунела и попълване на кухините между първичната облицовка и скалния масив е инжектиран 3500 куб. м специален бетонов разтвор през направени за целта 3000 отвора. Още над 6000 куб. м бетонов разтвор е инжектиран между първичната и вторичната облицовка. След това е извършено укрепване на масива и тунелните облицовки, за което са изпълнени над 7000 анкера с обща дължина около 70 км. Всичките са инжектирани с около 600-700 литра циментов разтвор за всеки анкер.

Положена е над 33 600 кв. м хидроизолация по цялата дължина на тръбата за столицата. Изградена е сложна дренажна система, която отвежда водите, задържани от хидроизолацията и предпазва новата първична носеща облицовка. Строителите изграждат и системата за опасни разливи. В резултат от всички дейности тунелът вече ще е напълно сух за разлика от времето преди ремонта, когато в него винаги имаше течове.

Реклама