Медицинска сестра Цветомира Шонова е първият имунизиран медик в Ловеч

Реклама

Медицинската сестра в ОАИЛ Цветомира Шонова е първият имунизиран медик в Ловеч. Днес стартира имунизационната кампания срещу COVID 19.

100 дози от първата пратка пристигнаха в РЗИ – Ловеч и бяха разпределени до имунизационните кабинети на МБАЛ в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит.

Днес в 10 ч. в присъствието на областния управител Ваня Събчева, директора на РЗИ –Ловеч д-р Анета Винева, изпълнителния директор на МБАЛ Ловеч д-р Румяна Нановска започна работата по имунизацията на заявилите желание медицински специалисти на първа линия. Сред първите имунизирани в Ловеч са и управителят на МЦ Ловеч д-р Илияна Казакова и началникът на Спешно отделение д-р Николай Дяков. ВМБАЛ Троян първият, получил имунизация, е началникът на лабораторията д-р Доневска, в МБАЛ Луковит – д-р Светлана Величкова от Неврологично отделение и д-р Верена Василева, лекар в ковид-отделението и в МБАЛ Тетевен – д-р Иво Лачев – изп. длъжността управител на болницата и началник на отделението по хирургия.

Реклама

Преди да започне имунизацията РЗИ проведе първоначален инструктаж на медицинските лица в имунизационните кабинети, след което всеки от имунизираните бе предварително прегледан, а след ваксинирането остана под наблюдение в рамките на 15-20 минути. Всички от първите имунизирани се чувстваше добре след този период.

Първата фаза на Националния ваксинационен план включва медицински и немедицински специалисти, работещи в среда с висок риск от заразяване себе си и пациентите си. В тази група са включени лекари, специалисти по здравни грижи, помощен персонал в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – ОПЛ, специализирана медицинска помощ, лаборатории. В групата се включват стоматолози, зъботехници, фармацевти и помощник фармацевти. В тази група попадат и медицинските специалисти от учебни и детски заведения. Част от служителите на РЗИ, провеждащи епидемиологични проучвания и пробонабиране също попадат в тази група. Общо заявилите желание за ваксиниране от тези съсловия са 720 души. Обхващането им ще продължи през януари със следващите доставки на ваксина.

Имунизирането на всички лица от първа фаза, изявили желание за имунизация, ще бъдат обхванати в създадените със заповед на директора на РЗИ Специализирани имунизационни кабинети (СИК) към МБАЛ Ловеч, в координация с Медицински център Ловеч; СИК към МБАЛ Троян и СИК към Медицински център Троян, СИК към МБАЛ Тетевен и СИК към МБАЛ Луковит. Разпределението на лицата от първа фаза е направено в съответната заповед. За обхващането на подлежащите контингенти в общините Тетевен и Луковит ще бъде изискано от кметовете съдействие за осигуряване на медицински персонал от училищното здравеопазване за подпомагане дейността на имунизационните кабинети.

По-големите количества ваксина, които ще се получават още от началото на 2021г. ще бъдат съхранявани в РЗИ Ловеч в подходящ за целта фризер и температура на съхранение минус 70°, който ще бъде доставен към 20 януари. Обхващането на лицата от първа фаза на Имунизационния план ще се извършва при максимална организация и координация на РЗИ и Имунизационните кабинети. В рамките на 29 и 30 декември ще приключи имунизирането на първите 100 души в област Ловеч с първа доза от ваксината. Втората доза от ваксината ще се приложи след 21 дни.

Реклама