Имунизационната кампания в област Ловеч продължава през следващата седмица

Реклама

Имунизационната кампания в област Ловеч за подлежащите от Първа фаза на Националния план за ваксинация продължава през следващата седмица.

До момента са имунизирани 100 медицински специалисти от лечебни заведения за болнична помощ и филиали на ЦСМП, което е отразено в Единния информационен портал за наблюдение на COVID-19.

Новото разпределение на количество ваксина за областта е за още 205 души. Изготвен е график и поименно разпределение на подлежащите и желаещи да се ваксинират медицински специалисти и помощен персонал, с което ще бъдат обхванати всички лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. Държавна психиатрична болница гр.Ловеч, Държавна психиатрична болница г.Карлуково, Болницата при затвора в гр.Ловеч, както и заявилите желание от всички филиали на ЦСМП.

Реклама

При следващото разпределение на ваксина (втората половина на м.януари) ще започне ваксинирането на медицинските специалисти от извънболничната помощ,  фармацевтите и медицинските специалисти от училищно и детско здравеопазване.

Реклама