Северозападен регионален борд „Образование – Бизнес“ ще бъде създаден между областите Ловеч, Враца и Монтана

Реклама

Северозападен регионален борд „Образование – Бизнес“ ще бъде създаден между областите Ловеч, Враца и Монтана. Това ще стане по съвместен проект, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“. Дейностите и очакваните резултати от тях бяха представени на пресконференция в Ловеч, на която присъстваха областните управители на трите области, както и представители на местната власт, образованието, бизнеса и социални партньори, съобщава БТА.

През тази година предстои да се направят задълбочени изследвания на местната образователна инфраструктура, на връзките между областните администрации, общините, регионалните управления на образованието, бизнеса и професионалните гимназии. Целта е да се види как се формулират план-приемите, каква е тяхната ефикасност, как участва бизнесът в подпомагането на професионалното обучение, какви пречки има и какво може да се подобри, посочи Асенка Христова, ръководител на проекта, управляващ съдружник на „Индъстри Уоч Груп“ и изпълнителен директор на „Институт за изследвания в образованието“.

Ще бъде направен и анализ за възможностите за активиране на малкия и средния бизнес в процесите на професионалното образование.

Реклама

„Опитваме се да създадем работеща екосистема в областта на професионалното образование, която да включва по координиран начин всички участници в тези процеси, така че децата да излизат от професионалните гимназии с качества и умения, които са адекватни на нуждите на местния пазар на труда.
Бордът ще бъда създаден като трайно действащ механизъм за трите области. Предстои в него да бъдат включени и областите Видин и Плевен. Проектът предвижда и изготвяне на карта с всички потенциални участници в борда.

Реклама