Инспектори от РЗИ – Ловеч извършиха 36 проверки на обекти с обществено предназначение

Реклама

За периода 11.01.2021г. – 15.01.2021г. инспекторите към Дирекция ОЗ, при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 36 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр.Ловеч, кв.Гозница, ж.к.Здравец, гр.Тетевен, с.Бабинци, с.Лесидрен, гр.Угърчин, гр.Троян, с.Славяни, с.Лисец.

Проверени са 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 7 училища, 10 детски градини, 2 плувни басейни, 4 хотела и 8 фризьорски салона. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

В проверените училища  и детски градини се спазват задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса дадени в Насоките за работа на системата на училищното образование и детските градини през учебната 20202/2021година в условията на  COVID-19 и тези дадени със Заповеди на Министъра на здравеопазването. Носят се защитни маски или шлемове за лице в общите части на учебните сгради от всички ученици и учители. Поставен е дезинфектант за ръце с разрешение на МЗ на входа на училищата, в учителските стаи и в коридорите. В санитарните възли на проверените училища е осигурена топла и студена течаща вода, течен сапун, тоалетна хартия и хартиени салфетки за подсушаване на ръцете. Спазва се двукратния режим на почистване и дезинфекция на всички критични точки. Осигурени са достатъчно количества биоцидни препарати, разрешени от МЗ.

Реклама

Реклама