Стартира втора фаза за имунизации, първата остава отворена

Реклама

В следващата седмица се очаква да стартираме втора фаза за имунизации срещу COVID19, първата обаче, в която се поставят ваксините на желаещите медици остава отворена. Това стана ясно на проведена работна среща при областния управител Ваня Събчева. На нея, директорът на РЗИ Ловеч д-р Анета Винева докладва как се изпълнява имунизационния план.

Първоначалните заявки за първа фаза, в която са включени медицински специалисти от болничната и извънболничната помощ, фармацевти и помощник фармацевти, стоматолози, част от общо практикуващите лекари, санитари – бяха високи, но впоследствие след множество покани за имунизация този брой относително намаля. До момента са имунизира 323 лица, като 98 имат и завършена имунизация – по две дози. При следващата доставка на ваксини ще имунизираме още 115 лица, които са заявили желание. Така общо ще бъдат обхванати около 430 медицински специалисти и работещи на първа линия в здравните заведения, поясни д-р Винева. Тя подчерта, че фазата остава отворена и във всеки момент, когато някои лекари, медицински сестри и друг персонал, включен в нея, пожелаят да се имунизират, това ще бъде направено веднага след получаването на следващите количества. Предполагам, че медицинските лица, които не са се ваксинирали все още, впоследствие ще пожелаят това, защото много от тях изкараха инфекцията и към момента имат антитела, тоест не е препоръчително да се ваксинират сега, обясни д-р Винева, като акцентира, че всички медицински специалисти ще бъдат обхващани приоритетно във всеки един етап от кампанията.

Количествата, които получаваме в областта не са големи, те са изготвени на база подадени заявки, но не на 100 %. Това се отнася за цялата страна и вече става ясно защо е така – заради намалените доставки от производителя. През февруари очакваме да се компенсират количествата. Важно е да се знае, че за всички лица, получили първа доза има осигурена налична втора доза и тя ще бъде доставена и направена в уречения срок – осигурена е и налична, поясни Винева.

Реклама

Във втора фаза са включени потребителите и персоналът в домовете за стари хора и всички социални услуги от резидентен тип. Заявената бройка, която най-вероятно също ще претърпи промяна по думите на д-р Винева, е за 264 лица от общо 24 социални институции в област Ловеч, което представлява 41 % общо от работещите и живеещите в тях. Част от тези институции са за лица с ментални увреждания, за които ние ще забавим малко прилагането на ваксината, докато се издирят и получим от близките и попечителите им информираното съгласие. Има и още един аспект – дори и да имаме това съгласие, ако тези хора физически не позволят да бъдат ваксинирани, то това насила няма да става по никакъв начин, стана ясно още на работната среща.

По думите на д-р Винева следващата седмица започва поставянето на ваксината на потребителите на домовете за стари хора в Угърчин и Добродан. Дозите, с които ще разполага РЗИ отговарят на броя на заявените там желаещи и по този начин няма да се допусне похабяване на ваксина. Впрочем това е много важен фактор при разпределението на получените количества, като д-р Винева поясни, че внимателно се организира процесът, като се има предвид, че вече от един флакон могат да се извадят 6, а не 5 както досега дози.

Във втората фаза на имунизационния план влизат и работещи с училища и ВУЗ-ове. Досега желание за имунизация са заявили общо 495 лица – педагози и непедагогически състав. Те ще бъдат обхванати в имунизационните кабинети, които вече работят, като на места медицинското лице от училището ще бъде и медицинското лице, което ще участва в екипа, които извършва имунизацията, заради недостиг на хора в някои общини, поясни още Винева.

От 25 до 29 януари предстои изследване с бързи антигенни тестове за COVID-19 на педагози и непедагогически персонал в средното образование в цялата страна. Изследването е по желание и ще се извърши по график в лабораторията на РЗИ Ловеч. В област Ловеч заявилите желание да се изследват са 422 лица.

Целта на настоящото изследване с бързи антигенни тестове е навременно да се открият положителни лица за COVID-19, които може да са без оплаквания (вирусоносители) или с различни по вид клинични симптоми (болни) като повишена температура, кашлица, задух, отпадналост, мускулни болки, хрема, запушен нос, загуба на обоняние или вкус и др.

С провеждането на такова мащабно изследване се цели да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда. Същото ще допринесе и за направата на моментна снимка на реалното разпространение на вирусът SARS-CoV-2 сред населението като цяло.

Реклама